• Habilitación directa como intérprete xurado na Xunta de Galicia: solicitude
  • Habilitación directa como intérprete xurado na Xunta de Galicia: requerimentos
  • Habilitación directa como intérprete xurado no MAEC: solicitude
  • Habilitación directa como intérprete xurado no MAEC: requerimentos
  • Saídas profesionais

Web desarrollada por Linckia