Profesorado

Apellidos
Álvarez Lugrís
Nombre
Alberto
Área
Área de Tradución e Interpretación
Fotografía
images/foto.jpeg
Teléfono
(+34) 986 81 23 29
Web
alugris.webs.uvigo.es
academia.edu
 
Despacho
35 C
Localización
Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus Universitario, E-36310 Vigo
Buzón
17
Docencia
No grao en Tradución e interpretación: Tradución inglés-galego
No mestrado en Tradución para a comunicación internacional: Metodoloxía da investigación
Investigación
Lexicografía computacional
Tradución e identidade
Comunicación dixital
Imaxe e identidade dixitais
Publicaciones recientes
• Diccionario

1. Dicionario CLUVI inglés-galego. 2ª edición, 2008. 1ª edición (versión 1.5), 2006. Vigo: Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo. Coautor xunto con Xavier Gómez Guinovart e Eva Díaz Rodríguez. Obra de consulta en liña.


• Monografías

1. Os falsos amigos da tradución. Criterios de estudio e clasificación. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 1997.

2. Estilística comparada da tradución. Proposta metodolóxica e aplicación práctica ó estudio do corpus TECTRA de traducións do inglés ó galego. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2001.

• Edición de libros


1. Gómez Guinovart, Javier, Lorenzo Suárez, M. Anxo, Pérez Guerra, Javier & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) (1999) Panorama de la investigación en lingüística informática. Volume monográfico da revista RESLA. Madrid: RESLA.

2. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume I da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

3. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Anovar/anosar.Volume II da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

4. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Anovar/anosar.Volume III da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

5. Álvarez Lugrís, Alberto, Eminowicz-Jaśkowskiej, Teresa & Filipowicz-Rudek, Maria (eds.) (2003) Almanach Galicyjski nr º1. Cracovia: Ksiegarnia Akademicka.

6. Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hanna & Cormier, Monique (dirs.) (2001) Terminoloxía da tradución. Tradución galega e edición de Alberto Álvarez Lugrís & Anxo Fernández Ocampo. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2003.

7. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión. Colección Tradución & Paratradución, vol. 1. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005.

8. Gómez Penas, María Dolores (coord.); Álvarez Lugrís, Alberto; Fraga Méndez, María Amelia; MacArthy, Ann; Moscoso Mato, Eduardo (eds.) A identidade galega e irlandesa a través dos textos. Galcian and Irish Identity through Texts. Servicio de publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de Compostela. 2005.

9. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Tradución e Política editorial de Literatura infantil e xuvenil (Luna Alonso, Ana & Montero Küpper, Silvia eds.). Colección Tradución & Paratradución, vol. 2. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2006.

10. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Signes et levées de pierre. Signos e pedras erguidas (Yves Bergeret & Anxo Fernández Ocampo). Colección Tradución & Paratradución, vol. 3. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2009.

11. Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña, Montero Domínguez, X. (ed.). Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Colección Tradución & Paratradución, vol. 4. 2010.


• Artigos e capítulos de libros


1. “Os falsos amigos da tradución”, en Donaire, nº 5, Outubro 1995, pp. 8-15.

2. “Informática e análise textual”, en Gómez Guinovart e Lorenzo Suárez (eds.) (1996) Lingüística e informática. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, pp. 87 -152.

3. “Tradución: texto, contexto, cotexto” en Caneda Cabrera e Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no con-texto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo, pp. 211-242.

4. “Praecavere Necesse Est, or Tu Quoque, Brutus?”, en Kinga Klaudy & János Kohn (eds.) (1997) Transferre Necesse Est. Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in Studies of Translation and Interpreting. 5-7 September, 1996, Budapest, Hungary. Budapest: Scholastica Kiadó, pp. 358-363.

5. “Repertorio de refráns inglés-galego”, en Cadernos de Lingua, nº 15, 1º semestre de 1997, pp. 97-118.

6. “A tradución de elementos culturais de textos ingleses medievais ó galego: o caso de Dame Sirith”, en Fernández-Corugedo (ed.) (1997) Many Sundry Wits Gathered Together. Actas do I Congreso Internacional de Filoloxía Inglesa da Universidade da Coruña. 1995. A Coruña: Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña, pp. 25-34.

7. “O tradutor e as malas compañas”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 3, 1997, pp. 75-86.

8. “Notas para a definición dunha estilística comparada da tradución”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 4, 1998, pp. 25-40.

9. “Técnicas de representación en la lexicografía plurilingüe”, en Gómez Guinovart, Lorenzo Suárez, Pérez Guerra & Álvarez Lugrís (eds.) (1999) Panorama de la investigaciónen lingüística informática. Madrid: RESLA, pp. 215-245.

10. “O concepto de tradución nas Estilísticas Comparadas tradicionais”, en Iglesias Rábade & Núñez Pertejo (eds.) (1999) I Congreso de Lingüística Contrastiva. Lenguas y Culturas. Actas. Santiago de Compostela, 21-23 de mayo, 1988. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 97-102.

11. “Notes on the Place of Comparative Stylistics within the Field of Descriptive Translation Studies”, en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume I, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 139-147.

12. “Textual Competence in the Translation Classroom” en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume II, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 33-38.

13. “Interferencias léxicas nos alumnos de tradución” en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume III, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 11-15.

14. “Investigating Microshifts in Context: Comparative Stylistics within Descriptive Translation Studies”, en Vande Walle, Jean.Marie (comp.) (1999) Traduction-Transition. Actes du Xve congrès mondial de la Fédération internationale des traducteurs (FIT). Mons (B), 6-10 août 1999. Volume I. París: Elma Edities.

15. A tradución do inglés ó galego: proposta de Estilística Comparada en Teses de doutoramento da Universidade de Vigo. Cursos 1997-98 e 1998-99. Vigo: Universidade de Vigo, 2000. Edición en CD-ROM.

16. “Bases para el desarrollo de una metodología descriptiva en estilística comparada”, en DEA – Documentos de Español Actual, nº 2, 2000, pp. 7-23.

17. “Notas sobre o papel da tradución na configuración do sistema literario galego” en Między oryginałem a przekładem, nº 6, 2000, pp. 123-144.

18. “TECTRA: teoría y práctica de las investigaciones con corpus en el marco de los Estudios de Tradución”, en TRANS, nº 5, 2001, pp. 185-204.

19. “En torno a la unidad de tradución y la unidad de análisis de la tradución en Estilística Comparada” en Hermeneus, nº 3, 2001, PP. 61-81.

20. “La hipótesis de explicitación: ¿universal de la tradución o tendencia? Estudio realizado sobre el corpus TECTRA de traducciones del inglés al gallego”, en Barr, Martín Ruano & Torres del Rey (eds.) (2001) Ultimas corrientes teóricas en los Estudios de tradución y sus aplicaciones. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Pp. 22-33.

21. “Notas para una historia de la tradución literaria en Galicia”, en Pajares, Merino & Eguíluz (eds.) (2001) Trasvases culturales: literatura, cine, tradución. Vitoria: Facultad de Filología de la Universidad del País Vasco. Pp. 61-70.

22. “La literatura como fuente de textos para el estudio y análisis de normas de tradución”, en Pajares, Merino & Eguíluz (eds.) (2001) Trasvases culturales: literatura, cine, tradución. Vitoria: Facultad de Filología de la Universidad del País Vasco. Pp. 455-459.

23. “Notas para o estudio da hipótese de explicitación”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 131-148.

24. “Aplicación do etiquetario sintáctico do SLI ó corpus de traducións TECTRA”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 207-230. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno e Xavier Gómez Guinovart.

25. “Vello ceo nórdico”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 289-292.

26. “Etiquetario morfosintáctico del SLI para corpus de lengua gallega: aplicación al corpus paralelo TECTRA”, en Procesamiento del Lenguaje Natural, nº 28, 2002, pp. 23-34. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno e Xavier Gómez Guinovart.

27. “La promoción y difusión de la literatura inglesa en España y de las literaturas hispánicas en los países de habla inglesa: el caso gallego”, en Solana, Maite (ed.) Actas del I Simposio sobre literatura inglesa y literaturas hispánicas. En prensa.

28. “Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim” (O papel da tradución no sistema literario galego), en Álvarez Lugrís, Eminowicz-Jaśkowskiej & Filipowicz-Rudek (eds.) (2003) Almanach Galicyjski nr º1. Cracovia: Ksiegarnia Akademicka. Pp. 67-81.

29. “Alinhamento e etiquetagem de corpora paralelos no CLUVI (Corpus Lngüístico da Universidade de Vigo)”, en Almeida, J.J. (ed.) (2003) Actas do Workshop CP3A 2003, Corpora Paralelos: Aplicações e Algoritmos Associados. Braga: Universidade de Braga. [http://sli.uvigo.es/CLUVI/SLI-CPA3.pdf]. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno, Xavier Gómez Guinovart, Santiago González Lopo, Lara Santos Hernández e Iago Bragado.

30. “Adquisición de recursos básicos de lingüística computacional del gallego para apliacciones informáticas de tecnología lingüística”, en Bermejo Rubio & Saiz Noeda (eds.) (2003) Procesamiento del Lenguaje Natural, nº 31, 2003, pp. 303-305. En colaboración con Luz Castro Pena, Ángel López López, José Ramom Pichel Campos, José Luis Aguirre Moreno, Xavier Gómez Guinovart, Elena Sacau Fontenla e Lara Santos Suárez.

31. “O papel da teoría lingüística no desenvolvemento da teoría da tradución”, en Doval Reixa & Pérez Rodríguez (eds.) (2003) Adquisición, enseñanza y contraste de lenguas, bilingüísmo y tradución. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, pp. 17-25.

32. “Ó redor da competencia tradutora”, en Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre tradución: teoría, didáctica, profesión. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005. Pp. 131-146.

33. “O papel da tradutoloxía na formación de tradutores”, en Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre tradución: teoría, didáctica, profesión. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005. pp. 51-58.

34. “Galicia, Irlanda e o Leabhar Gabhala. O mito celta no proceso de construcción da identidade nacional galega”, en María Dolores Gómez Penas (coord.) A identidade galega e irlandesa a través dos textos. Galcian and Irish Identity through Texts. Servicio de publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de Compostela. 2005. Pp. 55-92.

35. “Nación e tradución en Plácido Castro”, en Congreso sobre Plácido Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 2006. Pp. 217-237.

36. “O Diccionario CLUVI inglés-galego”, en Longalingua, nº 20 (setembro 2008), pp. 33-35.

37. “O uso de TEMA como ferramenta didáctica na Licenciatura de Tradución e Interpretación”, en VV.AA. Propostas innovadoras na docencia universitaria. Vigo: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa. 2009. Pp. 33-40. [Documento en Liña: presentación; videoIII Xornadas de Innovación Educativa organizadas pola Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa. Vigo, 12 de decembro de 2008].

38. “Castro del Río, Plácido Ramón”, en Diccionario histórico de la traducción en España. Lafarga & Pegenaute (eds.), Madrid: Gredos, 2009. Pp. 188-189.

39. “Representación de la información lexicográfica en el Diccionario CLUVI inglés-galego”, en Los caminos de la lengua. Estudios en homenaje a Enrique Alcaraz Varó. Cifuentes, Gómez, Alillo, Mateo & Yus (eds.), Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, pp. 351-364.

40. “La Asociación de Tradutores Galegos (ATG)”, en Translation Quality Assessment Policies from Galicia. Luna Alonso, Montero Küpper & Valado Fernández (eds.), Berna: Peter Lang, 2011, pp. 179-187.

41. «To the Winds Our Sails. Irish Writers Translate Galician Poetry», en Boletín Galego de Literatura, nº 45-1, 2011, pp. 339-344.

42. «Elaboración de un corpus para la investigación en T&I», en Traducción para la comunicación internacional. Montero Domínguez (ed.), Granada: Editorial Comares, 2013, pp. 3-19.

• Píldoras, relatorios e conferencias en video


1. “O uso de TEMA como ferramenta didáctica na Licenciatura de Tradución e Interpretación”, relatorio presentado nas III Xornadas de Innovación Educativa na Universidade, celebradas na Universidade de Vigo o 12 de decembro de 2008. Dispoñible no enderezo.

2. “Leabhar Gabhala: Paratranslation of a National Founding Myth”, conferencia presentada no II Coloquio internacional de Vigo sobre Paratradución”, celebrado na Facultade de Filoloxía e Tradución os días 3-5 de xuño e 27 de novembro de 2009. Dispoñible no enderezo.

3. “Rewriting and Paratranslating History in the Creation of Etiological Myths”, píldora T&P dispoñible no enderezo < http://tv.uvigo.es/video/25495>. Este audiovisual presentouse no VII International Conference on Translation: the Paratextual Elements in Translation”, organizado polo Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona e celebrado en Cerdanyola del Vallès os días 21 e 22 de xuño de 2010.

Web desarrollada por Linckia