Profesorado

Apellidos
Baxter
Nombre
Robert Neal
Área
Área de Tradución e Interpretación
Fotografía
images/foto.jpeg
Teléfono
(+34) 986 81 22 70
Web
cousasdeneal.webs.com
academia.edu
 
Despacho
38 C
Localización
Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus Universitario, E-36310 Vigo
Buzón
24
Docencia
Técnicas da Interpretación Consecutiva B/a1/b: I/g/i;
Técnicas da Interpretación Simultánea B/a1/b: I/g/i
Investigación
Didáctica da interpretación
Tradución/Interpretación e ideoloxía;
Tradución/Interpretación e xénero;
Tradución/Interpretación e sexualidade;
Planificación lingüística e tradución/interpretación;
Publicaciones recientes
«Caracterización Objetiva de la Dificultad General de los Originales» (FFI2010-15724)

http://tip.dis.ulpgc.es/es/proyectos-de-investigacion/155-caracterizacion-objetiva-de-la-dificultad-general-de-los-originales-codigo

Publicacións máis relevantes:

‘Undergraduate interpreter training in the Spanish State: an analytical comparison’, Sendebar 25 (no prelo)
‘Dúas décadas e tres planos despois: a evolución da formación en interpretación na Galiza’, Viceversa (no prelo)
‘A simplified multi-model approach to preparatory training in simultaneous interpreting’, Perspectives, Volume 22, Issue 3 [349-372]
‘A interpretación de conferencias e a planificación de linguas en situacións de diglossia’, Lingua e Tradución [233-264]
‘Interpreting and minority language planning and policy: Galician as a case study’, Language Problems & Language Planning, 37:3 [227-248]
‘Modelo de formación básica en interpretación consecutiva dentro del marco de la reforma de Bolonia’, Sendebar 23 [61-77]
‘A interpretación de conferencias no marco da planificación do status lingüístico: O caso galego’, Revista Galega de Filoloxía 13 [9-26]
‘A Simplified Multi-model Approach to Preparatory Training in Consecutive Interpreting’, The Interpreter and Translator Trainer (ITT): Volume 6, Number 1 [21-43]
‘Tradución e androcentrismo: quen traduce que(n) e como na Galiza’, Lingua e Docencia Universitaria [115-135], Universidade da Coruña
‘Approaching Androcentrism in Galician Translation: Trends and patterns’, Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Volumen: B [3-24]
‘Translation for Public Consumption in Subordinated Language Communities: The Case of Breton’, Sociology of Translation [13-36]
‘Falocentrismo e heteronormatividade na tradución: de como varren as mulleres e as lesbianas da historia cun golpe de penæ’, Revista Galega de Filoloxía 7 [11-28]
‘On the need for non-sexist language in translation’, Language, Society and Culture 15
‘Terminology setting for ‘minority’ languages within an ultra-prescriptive framework: A case study of corpus planning in Galizan’, Terminology (10:2) [265–280]
‘A lexitimidade da adaptación como estratexia tradutiva’, Revista Galega de filoloxía 5 [171-182]
‘Não te falo como um irmão ou a nec(ess)idade da tradução intralinguística: o caso do galego-português’, Ferramentas para a traduçom [127-141]
‘El paper de la traducció en la consolidació de la percepció social del gallec com a Abstandsprache’, Quaderns 7 [167-181]

Web desarrollada por Linckia